Hur mycket är 700 watt?

Hur mycket är 700 watt?

Hur mycket är 700 watt?

Om du exempelvis använder din mikrovågsugn med effekten 0,7 kW (700 W) under en timme kommer den ha använt 0,7 kWh. Samma princip gäller för alla dina elektriska apparater i hemmet samt eventuella elradiatorer och värmepumpar.

Hur mycket är 1 kW i watt?

1000 Wh är detsamma som 1 kWh (k = kilo = 1000-tals) som idag kostar ca 1,4 kr totalt.

Hur mycket är 600 watt?

Energi = Effekt x tid. En dammsugare kan exempelvis ha en effekt på 600 W, en mobilladdare 5 W. Räkneexempel: Om du dammsuger en halvtimme med en dammsugare som har effekten 600 watt så har du använt 600 x 0, Wh eller 0,30 kWh.

Hur många watt är 100 kW?

Kilowatt till Watt
1 Kilowatt = 1000 Watt10 Kilowatt = 10000 Watt
6 Kilowatt = 6000 Watt100 Kilowatt = 100000 Watt
7 Kilowatt = 7000 Watt250 Kilowatt = 250000 Watt
8 Kilowatt = 8000 Watt500 Kilowatt = 500000 Watt
9 Kilowatt = 9000 Watt1000 Kilowatt = 1000000 Watt

Hur många watt är 5kw?

Kilowatt, kW, 103 watt = 1 000 watt.

Hur mycket är en kW?

Oftast mäter man energi i enheten kilowattimmar (kWh), som består av 1000 wattimmar. Det är precis på samma sätt som att 1 kilogram är 1000 gram eller att 1 kilometer består av 1000 meter. Effekt mäts i enheten watt (W). Det står ofta på elektriska apparater hur stor effekt de har.

Relaterade inlägg: