Vad är studieväg?

Vad är studieväg?

Vad är studieväg?

Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D. Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.

Vad är för SFI C?

Det finns fyra kurser i SFI: A: Den första nivån är för dig som inte kan läsa eller skriva på ditt hemspråk. B: För dig som kan läsa och skriva på ditt hemspråk, men som inte kan någon svenska. C: Fortsättningskurs för dig som har klarat av B-kursen.

Vad är studieväg 1?

Vilken studieväg som passar dig beror på hur lång utbildning du har. Studieväg 1 vänder sig till dig som har kort eller ingen skolgång (0-5 år) från ditt hemland. På studieväg 1 ingår kurs A och B. Tiden på studieväg 1 kan variera mellan ett och två år.

Vad studerar man efter sfi?

Fortsatta studier i svenska som andraspråk efter SFI Efter avslutad SFI-kurs D har eleven uppnått kunskaper i svenska motsvarande årskurs 5 - 6 i grundskolan.

Är sfi heltid?

När du studerar sfiheltid har du 15 timmars undervisning per vecka med lärare i skolan. Det betyder att du förväntas studera hemma också. Lektionerna kan vara på förmiddagar eller på eftermiddagar. Du kan inte välja att studera förmiddag eller eftermiddag, förutom om du arbetar och måste studera en viss tid.

Hur lång är sfi C?

Du ska kunna studera färdigt sfi kurs C och D på 30 veckor. För att kunna studera sfi intensiv behöver du: kunna studera 40 timmar i veckan. Du kan inte kombinera sfi intensiv med andra studier eller arbete.

Vilken nivå är sfi D?

Fortsatta studier i svenska som andraspråk efter SFI Efter avslutad SFI-kurs D har eleven uppnått kunskaper i svenska motsvarande årskurs 5 - 6 i grundskolan.

Vem ansvarar för sfi?

Kommunen ansvarar för att erbjuda SFI. På din kommuns webbplats, under Vuxenutbildning, kan du läsa mer om vad som gäller för just din kommun.

Hur lång tid tar det att läsa sfi?

Sfi tar olika lång tid för olika elever. Det beror på vilken kurs och hur snabbt du studerar. Någon läser en kurs på tre månader medan en annan läser samma kurs på 10 månader. När du är klar med en kurs får du betyg A till F där A är högsta betyget och F är icke godkänt.

Kan man studera sfi online?

STUDERA SFI PÅ DISTANS När du läser svenska för invandrare på distans innebär det att du har din kurs på internet och kan studera hemma, i en park, på ett café eller där det passar dig. Det enda du behöver är en internetuppkoppling.

Relaterade inlägg: