Hur många svenskar har konverterat till islam?

Hur många svenskar har konverterat till islam?

Hur många svenskar har konverterat till islam?

I Sverige lever uppskattningsvis upp mot 400 000 personer som är muslimer. Antalet svenska konvertiter till islam uppskattas till mellan 2-5000 personer (Roald, 2004, s. 29).

Var finns moskéer i Sverige?

Idag finns endast sex för ändamålet byggda moskéer i Sverige. Fyra sunnitiska mos- kéer; en i Malmö, två i Stockholm och en i Uppsala respektive Trollhättan (denna är en shiitisk moské).

När kom den första muslimen till Sverige?

Den första strömmen av muslimer till Sverige kom under 1960-talet i form av arbetskraftsinvandring. De muslimer som då flyttade till Sverige var turkar och jugoslaver. Under följande årtionde kom muslimer från Marocko, Tunisien, Algeriet, Uganda, Libanon och Palestina.

Hur många moskéer har Sverige?

Enligt Sveriges Radios ekoredaktion fanns det år 2005 ungefär 120 källarmoskéer i Sverige. I Malmö finns det minst femton källarmoskéer, varav de flesta är belägna i stadsdelen Rosengård.

Hur är islam i Sverige?

Merparten av muslimerna i Sverige anses inte regelbundet praktisera islam. Sedan 1930-talet är det dessutom förbjudet att folkbokföra människor i Sverige efter religiös tillhörighet eftersom det strider mot religionsfriheten som ingår i de svenska grundlagarna.

Hur har muslimer det i Sverige?

”Andelen muslimer i Sverige har i dagsläget uppskattats till cirka 8 procent av befolkningen – men i genomsnitt svarar folk att de tror att det är 28 procent.” Trots att andelen utrikes födda i Sverige är knappt 19 procent tror den genomsnittliga personen att andelen är 30 procent.

Relaterade inlägg: