Hur får man 1000kr för bil?

Hur får man 1000kr för bil?

Hur får man 1000kr för bil?

Grundregeln är att alla som ägde en personbil den 28 februari 2022 omfattas av kompensationen, även leasade bilar ger rätt till kompensation. Stödet är 1000 kronor per personbil. Personer som bor i stödområde 1, 2 och 3 och som äger en personbil får ytterligare 500 kronor i kompensation.

När kommer Elpriskompensationen?

Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Ersättning betalas ut för förbrukning under december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Hur får man Elprisstöd?

Nu har Riksdagen godkänt förslaget om elpriskompensation till de hushåll som man bedömt drabbats hårdast av de höga elpriserna under perioden december 2021 – februari 2022. Om du är berättigad kompensationen kommer du inte behöva göra något för att stödet.

När får vi tillbaka på elen?

Regeringen aviserade den 12 januari ett förslag på en kompensation för de hushåll som har höga elräkningar med anledning av den rådande situationen på elmarknaden i Sverige och i Europa. Kompensationen avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.

Hur betalas Elpriskompensationen ut?

När betalas ersättningen ut? Elpriskompensationen för december–februari drogs från de fakturor vi skickade ut till våra kunder i början av april, och kompensationen för mars dras från och med fakturan som skickas i juni.

Hur betalas Elprisstöd ut?

Efter dialog med både elnätsföretagen och berörda myndigheter står det klart att det blir via elnätsföretagen stödet kommer betalas ut. Beloppet som betalas ut till hushåll blir mellan 100 kr och 2000 kr per månad och bestäms utifrån hur mycket el som förbrukats under december 2021 samt januari och februari 2022.

Hur mycket Elprisstöd får jag?

Hur mycket får jag i elprisstöd?
Förbrukning per månad (kWh)Stöd per månad (SEK)
9200
10300
11400
12500
BE

Vem betalar tillbaka på elen?

Regeringen aviserade den 12 januari ett förslag på en kompensation för de hushåll som har höga elräkningar med anledning av den rådande situationen på elmarknaden i Sverige och i Europa. Kompensationen avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.

Relaterade inlägg: