Vad är CAC?

Vad är CAC?

Vad är CAC?

Customer Acquisition Cost (CAC) – Det är den totala anskaffningskostnaden för en kund.

Vad betyder CAC på hundutställning?

Svenskt Championat (CAC) För utlandsägd hund som är champion i hemlandet krävs det ett cert för att bli svensk champion.

När blir en hund champion?

För att en hund ska bli internationell utställningschampion krävs fyra cacib från minst tre olika länder. Cacib-rosetten är vit och delas ej ut i junior- eller veteranklass. Reserv-cacib – får den hund som placeras efter den som vunnit cacib.

Hur fungerar jaktprov?

Jaktprov är arbetsprov som utvärderar hundars jaktliga förmåga. Idag arrangeras drygt 30 olika jaktprov inom SKK-organisationen. Det är specialklubbarna som arrangerar proven och ansvarar för reglerna. Alla jaktprov är unika och speciellt utformade för en viss hundtyp.

Hur många CK för att bli champion?

Om hunden som vinner bästa hane/bästa tik redan är svenskt utställningschampion så går certifikatet (även kallat cert) vidare till andra hunden osv. Tre certifikat behövs för att bli champion.

Hur går ett jaktprov till fågelhund?

Hunden ska provas i sin förmåga att med ledning av spåret snabbt finna och apportera småvilt. I UKL och ÖKL ska provet ske på släpad fågel eller kanin.

Relaterade inlägg: