Hur produceras bilirubin?

Hur produceras bilirubin?

Hur produceras bilirubin?

Bilirubin bildas genom att fagocyterande celler inom det retikuloendoteliala systemet bryter ned hemdelen i hemoglobin. Detta bilirubin är olösligt i vatten och transporteras därför bundet till albumin. Fria fettsyror och vissa läkemedel kan konkurrera med bilirubin om bindningsställena på albumin.

Var produceras bilirubin?

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt som bildas då hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ned. Bilirubin utsöndras från levern via gallan till tarmen. Vid nedsatt funktion i levern kan denna process störas och bilirubinvärdet i blodet stiger.

Hur Konjugeras bilirubin?

I levern konjugeras bilirubinet med glukuronsyra m h a enzymet UDP-glukuronosyltransferas 1A1 och blir då vattenlösligt. Därefter sker utsöndring till gallan via en energiberoende membrantransport. En del bilirubin läcker tillbaka till blodbanan och konjugerat bilirubin kan då utsöndras via urinen.

Varför har man lågt Bilirubinvärde?

Varför tar man bilirubin?

Varför har man lågt bilirubin?

Hur får man ner bilirubinet?

Vad betyder högt bilirubin?

Vad betyder lågt bilirubin?

Relaterade inlägg: