Hur ser islam på ondskan i världen?

Hur ser islam på ondskan i världen?

Hur ser islam på ondskan i världen?

Muslimernas trosbekännelse lyder såhär: ”Ingen gud utom Allah; Muhammed är Allahs sändebud.” Ondska: I islam kommer ondskan ifrån djävulen. Djävulen är den fallne ängeln Lucifer.

Vad är gott och ont inom islam?

Enligt muslimer existerar inte någon arvsynd. Deras människosyn är lika ljus som judarnas, kanske ljusare. Judar kan säga att människan har en benägenhet att synda även om hon inte har en ond eller fördärvad natur. Muslimer ser människan som god av naturen, men hon kan bli vilseledd och lurad att göra ont.

Hur blir man förlåten islam?

10. Allah är Förlåtaren

  1. Eleven förstår Allahs egenskaper och Hans namn.
  2. Eleven lär sig att förlåtelse kräver att man ber om förlåtelse och ångrar sig.
  3. Eleven förstår att Allah är Barmhärtig och Nåderik mot allt han har skapat.

Hur ser man på gott och ont inom hinduismen?

Hinduerna menar att vi varken är goda eller onda från början, utan att vi blir goda eller onda beroende på hur vi handlar. Karma påverkar inte ens atma. Ingenting kan påver- ka ens atma, lika litet som att något skulle kunna påverka Brahman. Atma är identiskt med Brahman.

Vad får muslimer inte äta och dricka?

För oss som bor i västvärlden förknippas Halal oftast med vad som är tillåtet att äta. Exempel på Halal i det muslimska köket är frukt, grönsaker, kyckling och nötkött. Griskött och skaldjur är däremot inte tillå- tet att äta eftersom det enligt Koranen är ”orent”.

Relaterade inlägg: