Hur rika är Svenska kyrkan?

Hur rika är Svenska kyrkan?

Hur rika är Svenska kyrkan?

Men trots det har Svenska kyrkan lyckats förvalta sina tillgångar väl och blivit allt rikare. Förra året förvaltade Svenska kyrkan en förmögenheten på inte mindre än 74,3 miljarder kronor. En stor del av tillgångarna ligger i skog, byggnader och värdepapper. Kyrkans organisation har tre politiska beslutsnivåer.

Hur mycket kapital har Svenska kyrkan?

Enligt förra årets årsredovisning förvaltar den nationella nivån inom Svenska kyrkan ett kapital på över 4,6 miljarder kronor. Ännu rikare blir kyrkan om man räknar in tillgångarna i de olika stiftens 865 fristående ekonomiska enheter. Då tillkommer nästan 20 miljarder kronor i eget kapital.

Får kyrkan bidrag från staten?

Därutöver får Svenska kyrkan ett indirekt statsbidrag av staten genom att Svenska kyrkan inte behöver betala för att staten tar upp kyrkoavgift över skattsedeln. Detta har enligt Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) ett värde på cirka 115 miljoner för Svenska kyrkan.

Hur mycket bidrag får Svenska kyrkan från staten?

Därutöver får Svenska kyrkan ett indirekt statsbidrag av staten genom att Svenska kyrkan inte behöver betala för att staten tar upp kyrkoavgift över skattsedeln. Detta har enligt Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) ett värde på cirka 115 miljoner för Svenska kyrkan.

Varför investera hållbart?

Hållbara strategier visar sig ofta gå med lika hög, eller högre vinst än deras konventionella motsvarigheter, och företag med bättre hållbarhetsarbete presterar klart bättre finansiellt än företag inom samma bransch som inte tar hänsyn till dessa frågor.

Hur finansieras Svenska kyrkan?

Kyrkan är för sin finansiering till största delen, cirka 80 procent, beroende av kyrko- och begravningsavgiften. Ingen generell statlig finansiering utgår utöver den kyrkoantikvariska ersättningen som 2015 uppgick till 460 miljoner kronor.

Vilka religioner får statsbidrag?

Statsbidragsberättigade trossamfund

  • Alevitiska Riksförbundet,
  • Anglikanska kyrkan i Sverige,
  • Bibeltrogna Vänner,
  • Danska kyrkan i Sverige,
  • Equmeniakyrkan,
  • Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
  • Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
  • Evangeliska Frikyrkan,

Relaterade inlägg: