Vad är klämkraft?

Vad är klämkraft?

Vad är klämkraft?

Klämkraft, till skillnad från förspänning, är den kraft som inverkar på delarna. När externa krafter inverkar på fogarna måste varje element som överför kraft analyseras. Man kan förutsäga fogens agerande genom att studera hur dessa reagerar på de externa krafterna.

Hur hårt ska man dra skruvar?

Skruven skall alltid vara den svagaste punkten i ett riktigt konstruerat skruvförband. Om du drar åt för hårt skall skruven gå sönder, inte gängan, muttern eller produkten.

Vilka muttrar används för att skapa en låst förbindning?

Vill man vara säker på att en mutter inte lossnar på grund av vibrationer kan man använda en fjäderbricka eller en låsmutter. Det senare är en mutter med innerhylsa av plast som griper stadigt tag i bulten eller den gängade stången när den dras åt.

Vilket moment skall de olika skruvarna dras med?

Vilket moment som en viss skruv ska dras med går inte att ge ett generellt svar på. Förutsättningarna i olika förband varierar oerhört mycket och den önskade klämkraften är förstås beroende av vad man vill uppnå med förbandet.

Varför Momentdra?

Det man vill uppnå är rätt förspänning i skruven. Att momentdra är ett ganska inexakt sätt att mäta. Momentet varierar med smörjning av gängorna, om det är rostigt, skitigt, grader osv. Det är oftast mer exakt att dra med en viss vinkel, eller en kombanation av moment + vinkel.

Relaterade inlägg: