Hur räknar man ut ECTS?

Hur räknar man ut ECTS?

Hur räknar man ut ECTS?

En heltidsutbildning inom Europa ger vanligtvist 1,5 ECTS-poäng per studievecka/ 30 ECTS-poäng per termin/ 60 ECTS per läsår. En kandidatexamen inom Europa motsvarar vanligtvis 180 ECTS/högskolepoäng.

Måste man klara alla kurser för examen?

på högskolenivå måste man klara alla kurser som ingår i ett program med godkänt resultat för att kunna ta ut examen.

Hur många Credits är 30 HP?

Kursens poäng uppges som oftast i ECTS-credits (European Credit Transfer System). 1 ECTS credit = 1 svensk högskolepoäng (hp). NB: Brittiska universitet har ett eget system där 2 UK credits = 1 ECTS/högskolepoäng.

Hur många HP är en ECTS?

Högskolepoäng. Kursens poäng uppges som oftast i ECTS-credits (European Credit Transfer System). 1 ECTS credit = 1 svensk högskolepoäng (hp). NB: Brittiska universitet har ett eget system där 2 UK credits = 1 ECTS/högskolepoäng.

Hur många ECTS per termin?

Poängsystemet European credit transfer system, ECTS Ett sådant poäng tillgodoräknas med ett högskolepoäng, vilket innebär att du behöver uppnå 30 ECTS-poäng per termin för att det ska räknas som heltidsstudier.

Relaterade inlägg: