Vad kan man göra med genteknik idag?

Vad kan man göra med genteknik idag?

Vad kan man göra med genteknik idag?

De genetiskt modifierade djur som finns i Sverige används för forskning inom läkemedelsindustrin och på universiteten, bland annat för att forska om cancer, diabetes, transplantationer och reumatism. Då används framför allt genetiskt modifierade möss och bananflugor.

När kom CRISPR?

Strax efter att Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna publicerar upptäckten av gensaxen CRISPR/Cas9 år 2012, visar flera forskargrupper att gensaxen går att använda för att modifiera arvsmassan i celler från både möss och människor. Detta leder till en explosionsartad utveckling.

Hur ställer du dig till frågan att Genmodifiera mänskliga embryon med CRISPR?

Vilka genetiska förändringar bör vara tillåtna? Frågan aktualiseras av de senaste årens snabba utveckling inom genteknik. Det nya genverktyget CRISPR kan leda till bättre behandlingar mot svåra sjukdomar i framtiden – men väcker också debatt.

Vad är dåligt med CRISPR?

CRISPR-Cas9-baserade genterapier kan oavsiktligt leda till ökad risk för cancer. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Helsingfors universitet som publiceras i Nature Medicine. Forskarna menar att det krävs fler studier för att kunna garantera att ”gensaxen” är säker för patienter.

När upptäcktes Crispr Cas 9?

Strax efter att Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna publicerar upptäckten av gensaxen CRISPR/Cas9 år 2012, visar flera forskargrupper att gensaxen går att använda för att modifiera arvsmassan i celler från både möss och människor. Detta leder till en explosionsartad utveckling.

Vad som menas med genterapi?

Genterapi är en ny generation medicinsk behandling, där en funktionell gen levereras till en speciell vävnad i kroppen för att producera ett protein som saknas eller inte fungerar.

Relaterade inlägg: