Vad är Fordonslängd?

Vad är Fordonslängd?

Vad är Fordonslängd?

17 c § Ett fordons eller fordonstågs längd mäts över de delar av fordonet, fordonståget eller lasten som skjuter ut längst. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge att viss utrustning inte ska räknas in i fordonslängden.

Vad är högsta tillåtna Fordonslängd?

Högsta tillåtna fordonsbredd i Sverige är 260 cm, inklusive lasten. Högsta tillåtna fordonslängden i Sverige är 25,25 m under vissa förutsättningar, se Modulsystemet 25,25. Fordonslängden 24 m är tillåtet för bil och släp och bil och trailer utan speciella förutsättningar.

Vad står i instruktionsboken?

Uppgifter om maxlasten hittar du i registreringsbeviset. Redskap och utrustning, som inte är monterat på bilen, räknas också som last. Lasten får inte skapa störande dammbildning eller liknande. I instruktionsboken finns information om hur tung last du får ha på takräcket.

Vilka undantag finns det gällande Fordonsbredd?

9 I Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:102) om transport av bred odelbar last finns bestämmelser om undantag för transport av odelbar last med en bredd av högst 310 centimeter och för viss last (fordon på band eller hjul och båtar) med en bredd av högst 350 centimeter.

Vilken är den högsta höjden för fordon i internationell trafik?

I Sverige betyder fri höjd generellt 4,5 meter (4 meter i övriga EU) förutom Norge 4,5 meter och Finland 4,2 meter. Det finns dock många passager som kräver betydligt lägre fordonshöjd än 4,5 meter, då är passagen uppmärkt ned vägmärket begränsad fordonshöjd samt rådande fri höjd för denna passage.

Hur långt får ett fordon utan att vi ska bromsar vara som Max?

Kraven på fordonen och övriga bestämmelser finns dels i 4 kap. 17 § trafikförordningen, dels i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:126) om vändningskrav för fordonståg vars längd överstiger 24,0 meter och utrustningskrav för fordon som ingår i sådant fordonståg.

Vad för fordon får man köra med B körkort?

B

  • Fordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren.
  • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg.

Vad ska du speciellt tänka på när du kör med last?

Glöm inte markera utstickande last med exempelvis en röd vimpel. Om du kör i mörker ska utstickande last märkas ut med ljus och reflexer – vitt framåt och rött bakåt. Placera lastens tyngdpunkt så lågt och nära bilens mitt som möjligt. Var noga med släpkärrans kultryck så att inte bilen eller kärran lyfter sig.

Relaterade inlägg: