Hur gör man svarta pengar?

Hur gör man svarta pengar?

Hur gör man svarta pengar?

De pengar som tvättas kan komma från olika typer av brottslig verksamhet, som narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, illegal vapenhandel, mutbrott, handel med övergreppsbilder med mera.

Varifrån kommer begreppet penningtvätt?

Penningtvätt (money laundering) uppfanns inte under förbudstiden i USA, men det var då tekniken utvecklades och förfinades. I det fallet gällde det att dölja inkomster från illegal spritförsäljning.

Vad menas med grov penningtvätt?

De belopp där penningtvättsbrott har ansetts vara grova har sträckt sig från cirka 370 000 kronor till cirka 30 miljoner kronor. Penningtvättsbrott av normalgraden har avsett belopp mellan cirka 000 kronor.

Är det olagligt att få pengar?

Vad är straffet för grov penningtvätt?

Vad är straffet för grovt bedrägeri?

Relaterade inlägg: