Hur betalar man infrastrukturavgift?

Hur betalar man infrastrukturavgift?

Hur betalar man infrastrukturavgift?

Du kan betala infrastrukturavgift via bankgiro på bank, via internetbank eller med bankernas kuverttjänster. Våra nuvarande konton för infrastrukturavgift för svenskregistrerade fordon är: bankgiro (avi för ett fordon)

Är infrastrukturavgift avdragsgill?

Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar. Arbetsgivaren ska då för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett. Mer information samt en förenklad beräkningsmodell hittar du på Skatteverkets webbplats.

Hur faktureras trängselskatt?

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

  1. autogiro.
  2. e-avi (e-faktura)
  3. bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
  4. digital brevlåda (erbjuder din brevlådeoperatör en betallösning kan du betala i din digitala brevlåda).

När kommer Broavgiften?

När du passerar bron tas det ut en broavgift på 9 eller 20 kr, beroende på fordon. Avgiften tas ut alla dagar, dygnet runt. Allt sker automatiskt när du kör förbi betalstationen vid bron och du får ett inbetalningskort i efterhand från oss.

Är fakturan betald Transportstyrelsen?

Betalning. Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Betalning ska ske till konto som myndigheten anvisar och senast den dag som anges på fakturan.

Hur bokför man skattetillägg?

Kostnader för förseningsavgifter och skattetillägg klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Hur bokför man broavgift?

Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett särskilt konto för personbilskostnader (huvudkonto 5610) respektive lastbilskostnader (huvudkonto 5620).

Hur betalar man tull i Stockholm?

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

  • autogiro.
  • e-avi (e-faktura)
  • bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
  • digital brevlåda (erbjuder din brevlådeoperatör en betallösning kan du betala i din digitala brevlåda).

Vad kostar broavgift?

BroPass
Pris per enkelresaSnabbTurBroPass
Personbil (max 6 m)150,00245,00
Personbil (max 6 m) med släpfordon* max 15 m Husbil 6-10 m Varubil 6-9 m300,00490,00
Personbil med släpfordon* över 15 m Husbil över 10 m Husbil över 6 m med släp Varubil över 9 m935,00
Motorcykel75,00115,00

Hur betalar man en faktura från Transportstyrelsen?

Om du inte har autogiro för respektive skatt eller avgift så måste du betala e-fakturan genom att gå in via din internetbank. Kom i håg att du som fordonsägare själv ansvarar för att betala i tid, även om du inte har fått någon avi.

Relaterade inlägg: