Vad producerar Atlas Copco?

Vad producerar Atlas Copco?

Vad producerar Atlas Copco?

Företaget har cirka 39 000 anställda och verkar inom affärsområdena kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik samt energiteknik. I Sverige produceras industriella, kraftdrivna handverktyg i Tierp medan till exempel kompressorer, pumpar, vakuumprodukter och produkter för energilösningar tillverkas utomlands.

När grundades Atlas Copco?

21 februari 1873Atlas Copco / Grundades

Hur många anställda har Atlas Copco?

Vår verksamhet. Vi är ett globalt industriföretag med huvudkontor i Stockholm, och har cirka 43 000 medarbetare och kunder i mer än 180 länder.

Varifrån kommer Epiroc?

Epiroc har sina rötter i Atlas Copco, som grundades 1873 i Stockholm. Atlas Copco började tillverka bergborrar 1905. År 1951 köptes AB Växlar och signaler (AVOS) i Örebro, där från 1992 bergborrmaskiner tillverkas. År 1988 köptes Secoroc i Fagersta och 2004 Ingersoll Rand Drilling Solutions.

Vilka äger Investor?

Investors största ägare
ÄgareAntal aktier% av röster
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse642,95%
Alecta Pensionsförsäkring12,30%
AMF Pension & Fonder17,90%
BlackRock1,55%

Vem startade Investor?

Investor grundades av Wallenbergfamiljen i Stockholm 1916, när ny svensk lagstiftning introducerades som gjorde det svårt för banker att långsiktigt äga aktier i industribolag.

Vad hette Epiroc tidigare?

Historiska milstolpar Epirocs historia startade 1873 då företaget – som då kallades Atlas - grundades i Stockholm. Epiroc och Atlas Copco delar sin historia fram till den då Epiroc delades ut till Atlas Copcos aktieägare och blev ett fristående börsnoterat bolag.

När splittar Atlas Copco?

Inlösenaktierna i Atlas Copco byts per automatik ut till 8 SEK per inlösenaktie. Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den . Handel i inlösenaktierna kommer att ske mellan den 18 maj – . Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den .

När delar Investor ut?

Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,00 kronor med avstämningsdag den och 1,00 kronor med avstämningsdag den 7 november 2022.

Vilka bolag styr Investor?

Investor AB är ett svenskt investmentbolag som bildades 1916 och som allt sedan starten kontrolleras av familjen Wallenberg genom de så kallade Wallenbergstiftelserna som är huvudägare i företaget. Bolaget förvaltar röststarka aktier i framförallt svenska företag.

Är Investor en bra aktie?

Några av de bolag som väl stått emot tidens tand, och genererat fantastisk avkastning över flera decennier är Investor och Latour. Över de senaste 15 åren har Latour gett en totalavkastning på över 1400% och Investor har över samma tidsperiod, med återinvesterad utdelning, gett över 800%.

Relaterade inlägg: