Hur räknar man ut gränsbelopp?

Hur räknar man ut gränsbelopp?

Hur räknar man ut gränsbelopp?

Förenklingsregeln är ett schabloniserat sätt att räkna gränsbeloppet på. Regeln innebär att du kan ta upp 183 700 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet år 2020) som kapitalbeskattad utdelning om du äger alla aktierna i företaget. Beloppet 183 700 kronor fördelas på antalet aktier i företaget.

Varför finns de så kallade 3 12 reglerna?

För att förhindra att arbetsinkomster omvandlads till lägre beskattad utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag införde lagstiftarna särskilda regler i 3 § 12 mom. i den dåvarande lagen om statlig inkomstskatt. Därav namnet 3:12-regler.

Vad är en gränsbelopp?

Gränsbeloppet för en kvalificerad andel är det belopp som beskattas som inkomst av kapital vid en utdelning eller en kapitalvinst.

Hur mycket kan jag få i utdelning?

Utdelning 2021? Du kan i princip alltid ta utdelning enligt förenklingsregeln, det finns inga krav kopplade till löneuttag med den regeln. För dig som äger andelarna vid ingången av år 2021 innebär det att du kan ta lågbeskattad utdelning upp till 183 700 kr.

Hur mycket får jag i utdelning aktier?

Förenklingsregeln. Förenklingsregeln innebär för inkomståret 2021 att du får tillgodoräkna dig 183 700 kronor som gränsbelopp om du äger alla aktier i företaget (2,75 gånger det inkomstbasbelopp som gällde året innan beskattningsåret). Äger du 50 procent av aktierna blir ditt gränsbelopp hälften av detta.

Relaterade inlägg: