Vad gör en DevOps utvecklare?

Vad gör en DevOps utvecklare?

Vad gör en DevOps utvecklare?

Fokus för en DevOps Engineer är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspecifikation till driftsatt tjänst. Du kommer under utbildningen att få kunskaper både inom programmering och drift.

Vad är en DevOps?

DevOps är en uppsättning arbetsprocesser, metoder och verktyg som gör processen från utveckling till drift och underhåll av programvara effektivare. Dev står för Development (utveckling) och Ops står för Operations (drift).

Hur fungerar Azure?

Azure är en enorm samling servrar och nätverksmaskinvara, som kör en komplex uppsättning distribuerade program. Dessa program samordnar konfigurationen och driften av virtualiserad maskinvara och programvara på dessa servrar. Orkestreringen av dessa servrar är det som gör Azure så kraftfullt.

Hur mycket tjänar en DevOps?

Marknadslönen för systemutvecklare är 2022 mellan 35 000 och 46 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid nästa svårighetsnivå ligger marknadslönen mellan 40 000 och 52 000 kronor och uppåt. Vid en högre svårighetsnivå ligger lönen mellan 47 000 och 62 000 kronor per månad.

Hur blir man DevOps?

Bra förberedande grundutbildning finns på flera av gymnasieskolans nationella program, framförallt på Teknikprogrammet. Du ska ha förmågan att leda och driva projekt med bland annat Scrum och Kanban Skriptning för Linux och Windows.

Vad kan man göra i Azure?

Azure är en flexibel tjänst som stöder alla operativsystem, från Windows till Linux. Du kan använda dig av olika programmeringsspråk, från C# till Java, samt en rad verktyg så som SQL Server och Oracle. Genom att distribuera en applikation via Azure har man möjlighet att automatisera processer.

Vad är Asher?

Molnbaserad nätverkssäkerhet för att skydda dina appar, nätverk och arbetsbelastningar.

Varför Azure AD?

Du kan till exempel använda Azure AD till att kräva multifaktorautentisering vid åtkomst av viktiga organisationsresurser. Du kan också använda Azure AD för att automatisera användaretablering mellan dina befintliga Windows Server AD och dina molnappar, inklusive Microsoft 365.

Vad är ett ad konto?

AD (Active Directory) är en katalogtjänst från Microsoft vilket är ett utmärkt grundkonto att använda för all inloggning. Även i de fall säker inloggning eller tvåfaktorsinloggning (2FA) eftersträvas är det en fördel låta AD-kontot utgöra en av faktorerna.

Relaterade inlägg: