Vilka sakrament finns i den ortodoxa kyrkan?

Vilka sakrament finns i den ortodoxa kyrkan?

Vilka sakrament finns i den ortodoxa kyrkan?

Inom den protestantiska kyrkan finns två sakrament: dopet och nattvarden. Inom den katolska och ortodoxa kyrkan finns ytterligare fem: konfirmationen, prästvigningen, äktenskapet, bikten och de sjukas smörjelse.

Vilket är största religionen i Etiopien?

Etiopien är ett av världens äldsta kristna länder. Redan på 300-talet blev kristendomen officiell religion i det dåvarande Aksumriket. Numera saknar Etiopien statsreligion, och andelen muslimer beräknas vara större (ca 45 procent) än andelen invånare som tillhör den etiopisk-ortodoxa kyrkan (runt 40 procent).

Hur går en gudstjänst i katolska kyrkan?

I den romersk-katolska mässan sjunges psalmer ofta på ett sätt som liknar Svenska kyrkans, med orgel. Man knäfaller ofta. Man använder ojäst bröd (oblater) och folket tar inte alltid emot vinet, Kristi blod; den invigda oblaten ger ändå Kristus i sin fullhet till kommunikanten. Predikan är vanligt vid mässan.

Vilka är sakramenten mysterierna hos de katolska och ortodoxa kyrkorna?

den katolska kyrkan har sju sådana heliga ritualer (sakrament) och dessa är: dopet, konfirmationen, boten (även kallad bikten), äktenskapet, de sjukas smörjelse (sista smörjelsen), prästvigningen och nattvarden.

Vilka år de två största folkgrupperna i Etiopien?

Oromofolket är den största folkgruppen, ca 40 %. Bland övriga folkgrupper finns somalier i sydöst och nuer i sydväst.

Relaterade inlägg: