Hur svettas elefanter?

Hur svettas elefanter?

Hur svettas elefanter?

Den hårlösa huden underlättar emellertid värmeförluster genom avdunstning av kroppsvatten genom huden. Det åtgår nämligen värme, när flytande vatten övergår till gasform, alltså till vattenånga. Elefanter svettas inte, men kan ändå, tack vare hårlösheten, avdunsta mycket vatten genom huden.

Vad heter elefantens fot?

Elefantens fot brukar kallas klumpfot. Inuti foten är mellanfotens skelettben nedåtriktade, medan tårnas skelettben är nästan parallella med marken.

Vad heter det när elefanter låter?

Två kända elefanter anropar varandra, dels med signaler i luften, dels med seismiskt muller. Det kallas för kontaktsignalering. Forskningen kan också ge svar på elefanternas ovanliga förmåga att alltid kunna hitta nu färsk växtlighet att äta. Man tänker sig att de kan höra eller känna det avlägsna mullret av åska.

Hur låter kossor?

Även kon låter relativt lika på de olika språken; det är någon form av mu eller mö som gäller. En intressant observation är dock att kons läte på svenska och danska, som är östnordiska språk, stavas med ett u, medan det på norska, isländska och färöiska, som är västnordiska språk, stavas med ett ö eller ø.

Hur mycket dricker en elefant per dag?

Dagligen äter elefanten mellan 100-150 kilo växter, gräs, löv, frukter, grenar och kvistar och dricker upp till 200 liter vatten. I Afrika lever elefanterna i storfamiljer runt honorna och deras kalvar. Varje grupp kan bestå av cirka tio individer men ofta bildas klaner av 60–70 individer som leds av en fullvuxen hona.

Relaterade inlägg: