Hur bildas en översvämningar?

Hur bildas en översvämningar?

Hur bildas en översvämningar?

Översvämningar kan uppstå av olika orsaker och beror ofta på hög nederbördsmängd eller snösmältning. En period med mycket regn eller smältvatten höjer markvattenhalten och nivån i vattendrag. Om mer vatten tillförs än vad vattendrag eller mark kan ta hand om upp- står en översvämning.

Varför blev det översvämning i Gävle?

Augusti 2021 var en nederbördsrik månad i stora delar av Sverige. Ett intensivt lågtryck gav stora mängder regn i Gävleborg och Dalarna den 17-18 augusti. Flödena steg i vattendrag och i små vattendrag blev flödena mycket höga. I Gävle orsakade skyfallet översvämningar.

Vilka städer drabbas värst av översvämningar?

Blir det översvämningar i Sverige är Malmö, Kristianstad, Göteborg, Örebro och Uppsala de städer där flest människor skulle beröras, enligt beräkningar från MSB.

Var är det översvämmat i Gävle?

Skyfallet gav 161,6 mm i Gävle den 17 - 18 augusti. Allra värst var det där strax efter midnatt på onsdagen, mellan klockan 00 och klockan 02 föll då totalt 101,0 mm. Regnet gav översvämning på hårdgjorda ytor och delar av Gävle blev översvämmat med många vattenfyllda källare.

Vart i Gävle är det översvämning?

Sommarens översvämningar i Gävleborg och Dalarna blev en dyr historia. Kostnaderna för skadorna efter skyfallet är uppe i nästan en halv miljard kronor, enligt siffror från Svensk Försäkring som SVT tagit del av. Den 17 augusti stod stora bostadsområden i Gävle helt under vatten.

Relaterade inlägg: