Hur dansar bin?

Hur dansar bin?

Hur dansar bin?

Biet rör sig på vaxkakan i en ringdans som omväxlande går motsols och medsols. De bin som befinner sig närmast danserskan följer hennes rörelser och sträcker ut sina antenner. Antennerna fungerar som luktorgan och blommornas doft kan nu kommuniceras. Det ges också smakprov på nektarn.

Är dans en kultur?

När det handlar om dans kan man säga att det framför allt rör sig om samordnade kroppsrörelser som är rytmiska och du dansar till musik av olika slag. Dans ses som konst och då går det under begreppet kultur. Sedan finns det sällskapsdans, som enbart är till för nöjes skull.

Varför dansar bina?

När ett honungsbi funnit en riklig födokälla är det förstås en fördel om biet kan informera övriga bin i bisamhället om sin upptäckt, i vilken riktning den ligger, hur långt bort, och vad det är för slags fynd det rör sig om. Allt detta kan det hemvändande biet berätta och det gör genom att biet dansar.

Kan dansa i en åtta?

Ligger näringskällan längre bort dansar biet istället i en åtta; en informationsgivande mittlinje och två bågar, som det alternerar mellan vid varje varv. Vinkeln mellan mittlinjen och lodlinjen i bikupan anger vinkeln från solen till näringskällan.

Vilken betydelse har dans för människor sett utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv?

Sammanfattningsvis kan man säga att dansen alltid haft en betydelse för människorna och att dansen under århundradena även haft olika innebörd för människorna. Dans är med andra ord en kulturellt betingad aktivitet där mina tre centrala perspektiv för denna undersökning fysiskt, psykiskt och socialt alltid funnits med.

Vad kallas binas dans?

Binas dans eller bidans kallas det när honungsbin berättar om födokällor för varandra. När ett honungsbi funnit en riklig födokälla är det förstås en fördel om biet kan informera övriga bin i bisamhället om sin upptäckt, i vilken riktning den ligger, hur långt bort, och vad det är för slags fynd det rör sig om.

Vad kallas binas språk?

Honungsbin luktar med hjälp av sina antenner. Dels för att söka reda på näringskällor och dels för kommunikation i bisamhället. Feromoner används i bisamhället på ett sätt så att man kan betrakta det som ett doftspråk.

Relaterade inlägg: