Vad hände 1993 EU?

Vad hände 1993 EU?

Vad hände 1993 EU?

1 januari 1993 – lansering av den inre marknaden Den inre marknaden inrättas och innebär fyra friheter: fri rörlighet för personer, varor, tjänster och pengar. Sedan 1986 har man antagit hundratals lagar om skattepolitik, företagsregler, yrkeskvalifikationer och andra hinder mot öppna gränser.

Hur tillsätts personerna i ministerrådet?

Ministerrådet fattar oftast beslut med så kallad kvalificerad majoritet. Det innebär att minst 55 procent av EU-länderna ska ha röstat för förslaget, det vill säga minst 15 av 27 länder. Dessutom ska dessa länder tillsammans omfatta minst 65 procent av EU:s befolkning.

Vilket är EU s största budgetpost?

Störst budgetpost för åren är nu regionalpolitik (trots något minskade anslag) med cirka 36 procent av anslagen. Det går främst till Öst- och centraleuropa. Jordbruk och miljö är nu näst störst post i EUs budget med cirka 33 procent av anslagen.

Vad innebar kol och stålgemenskapen?

Genom det upprättades Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) där sex länder (Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna) gick ihop för att organisera fri rörlighet för kol och stål och frigöra tillgången till produktionskällorna.

Vad var tanken bakom beslutet att samarbeta i en kol och Stålunion?

Den lade den franske utrikesministern Robert Schuman fram Schuman-planen om att Tyskland och Frankrike skulle samarbeta i produktionen av kol och stål. Andra länder i Europa välkomnades att delta i samarbetet. Syftet var att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär upprustning.

Vem är mäktigast i EU?

Europaparlamentet
Europeiska unionens institutioner
Europaparlamentet
Sammansättning705 direktvalda ledamöter
TalmanRoberta Metsola (EPP)

Vilka är EUs två största utgiftsposter?

EU:s budget finansieras av medlemsländernas EU-avgift. Ett syfte med budgeten är att jämna ut skillnaden mellan rikare och fattigare regioner i EU. Rikare länder betalar mer än fattiga i EU-avgift men Sverige har rabatt på sin avgift. De två största utgiftsposterna i budgeten går till regioner och till jordbrukare.

Vad är EUs största utgifter?

Regionalstödet är tillsammans med stöd till jordbruk och fiske samt miljö och klimat de största utgifterna. EU stödjer även till exempel forskning, digitalisering, polissamarbete, gränsbevakning och studentutbyten mellan universitet i EU-länderna.

Vem är Sveriges representant i EU kommissionen?

Kommissionärerna företräder EU Kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsland. Dessa personer arbetar för kommissionen och EU som helhet, och företräder alltså inte sina respektive länders intressen. Den svenska ledamoten i kommissionen är Ylva Johansson med ansvar för migrations - och inrikes frågor.

Relaterade inlägg: