Vad är informell kunskap?

Vad är informell kunskap?

Vad är informell kunskap?

Icke-formell och informell kunskap är sådant som man lär sig exempelvis genom studiecirklar, genom att lära sig av kollegor, eller på egen hand. En persons informella och icke-formella kunskap är ofta omfattande. Den kunskapen kan vara svårare att visa på ett rättvisande sätt.

Vad är ett utbildningsföretag?

En del utbildningsföretag har inriktat sig på utbildning på ett visst språk som inte är nationalspråk. Religiösa utbildningsinstitutioner finns från grundskola till universitet.

Vad menas med utbildning i förskolan?

Den nya läroplanen definierar utbildning i förskolan så här: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vad är informellt och formellt lärande?

Icke-formellt lärande sker i organiserade former utanför det formella utbildningssystemet. Det kan handla om exempelvis kompetensutveckling i arbetet eller deltagande i kurser. Informellt lärande sker när individen tar initiativ med syftet att förbättra sina kunskaper eller färdigheter på ett område.

Vad är informell kompetens?

Informell kompetens / reell kompetens är all kompetens som en person har förvärvat genom avlönat eller obetalt arbete, fortbildning, kurser, fritidsaktiviteter och andra saker som utöver den kompetens som har dokumenterats genom det formella utbildningssystemet.

Relaterade inlägg: