Vad baseras elpriset på?

Vad baseras elpriset på?

Vad baseras elpriset på?

Tillgång och efterfrågan, vädret och kostnader för utsläppsrätter är faktorer som styr elpriset. Men även aktörer som Energimarknadsinspektionen och elbörsen Nord Pool har en stor inverkan på elpriset.

Vad är viktat elpris?

I praktiken innebär det att elpriset timme för timme multipliceras med mängden el som köptes den timmen. Det ger ett viktat medelpris. Månadsmedelspotpriset som presenteras av Nordpool är ett pris där varje värde har lika stor del i månadsmedlet.

Hur bestäms det rörliga elpriset?

Det rörliga inköpspriset av el är då oftast ett viktat medelvärde av företagets inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pools timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns.

Vad kostar rörligt elpris?

Prisexempel för slutkunder med rörlig pris I november 2019 fakturerades villaägare (20.000 kWh/år) med rörligt pris i snitt ca 68 öre/kWh och boende i lägenhet (2.000 kWh/år) ca 85 öre/kWh. Snittpriset är beräknat med alla avgifter (som årsavgift och moms) för att köpa el.

Hur sätts månadspris el?

Spotmarknadens månadspriser ligger till grund för de avtal om rörligt pris som elhandelsföretagen fakturerar dig som konsument. Börspriset är ett månadsmedelvärde och du faktureras därför i efterhand när det är klart vad det genomsnittliga priset för el var den aktuella månaden.

Relaterade inlägg: