Vad är Empty Sella syndrom?

Vad är Empty Sella syndrom?

Vad är Empty Sella syndrom?

Svensk definition. Tillstånd beroende på avsaknad av sellamembranet, vilket medför en herniering av hjärnhinnorna ned i turksadeln (sella turcica). Hypofysen trycks emot väggarna i sella, och sella kan utvidgas.

Hur undersöker man hypofysen?

Vid misstanke om tumör i hypofysen ställs diagnosen vanligtvis med hjälp av röntgenundersökning och analys av patientens hormonproduktion. Inför operation undersöks dessutom hypofysen i magnetkamera och datortomografi. Ibland görs också kärlröntgen.

Kan hypofysen påverka synen?

Synrubbningarna beror på att tumören trycker på synnervskorsningen ovanför hypofysen. De vanligaste synrubbningarna är att synfältet blir inskränkt och synen oskarp. Stora tumörer kan hindra hypofysens normala hormonproduktion.

Vad innebär förstorad hypofys?

De enskilda hormonerna produceras i var sin del av körteln. Sjukdomar kan uppstå på flera sätt. Det händer att körtelvävnad i hypofysen växer mer än normalt och det utvecklas då en körteltumör. Hypofysen ligger i en liten ficka i skallbenet, och när körteltumören växer blir det efter ett tag för trångt i fickan.

Vad är högt Prolaktinvärde?

Förhöjt prolaktin påverkar hypothalamus vilket i sin tur leder till en minskad frisättning av gonadotropiner från hypofysen och därmed sänkta nivåer av könshormon, så kallad sekundär hypogonadism. Symtom på gonadsvikt är mycket vanligt hos patienter med hyperprolaktinemi och ofta det som leder fram till diagnos.

Vad innebär prolaktinom?

Prolaktinom är den vanligaste hypofystumören. Sjukdomens symtom och tecken beror antingen på överstor produktion av prolaktinhormon (barnlöshet, menstruationsrubbningar, impotens, mjölkflytning, osteoporos) eller på trycksymtom (huvudvärk, synrubbningar) av en tumör som är stor till omfånget.

Relaterade inlägg: