Vad är myelofibros?

Vad är myelofibros?

Vad är myelofibros?

BAKGRUND. Primär myelofibros (PMF) är en myeloproliferativ neoplasm (MPN) som ofta karakteriseras av förstorad mjälte och anemi. Vanliga symtom är viktnedgång, nattliga svettningar och kraftlöshet. Som namnet anger saknas tecken på tidigare blodsjukdom.

Kan inte svettas sjukdom?

Nervsystemet. Vissa personer med sjukdomen svettas mindre än normalt, medan andra inte svettas alls. Det kan ge problem vid till exempel feber, ansträngning och varm väderlek. Den nedsatta förmågan att svettas beror på att globotriaocylceramid har ansamlats i de tunna nervfibrer som styr svettkörtlarna.

Hur länge kan man leva med myelofibros?

Primär myelofibros har betydligt sämre prognos än PV och ET. Medianöverlevnaden anges till 4–5,5 år. Vanliga dödsorsaker är transformation till akut leukemi, infektioner, trombos eller blödning och komplikationer till portal hypertension [6].

Vad händer om man inte kan svettas?

Genom att svettas regleras kroppstemperaturen vilket skyddar oss mot överhettning vid till exempel fysisk aktivitet eller feber. Oförmåga att svettas är inte bara obekvämt utan leder lätt till medvetslöshet och kan vara dödligt.

Varför får man förstorad mjälte?

Förstorad mjälte är ett symptom som kan uppkomma vid sjukdomar såsom malaria, skrumplever och flera blodsjukdomar (t. ex. autoimmunhemolytisk anemi). Mjältskada i samband med operationer kan framför allt uppkomma vid ingrepp på magsäck och tjocktarm.

Hur vet man om man har en blodsjukdom?

Du kan känna dig trött och få en känsla av tyngd i huvudet. Huden kan klia efter att du har duschat eller badat varmt. Du kan få en fyllnadskänsla i magen. Huden på underbenen, fötterna eller händerna kan bli rödaktig och göra ont.

Relaterade inlägg: