Vad år ett inhägnat område?

Vad år ett inhägnat område?

Vad år ett inhägnat område?

Med inhägnat område menas att det ska vara helt avskilt från allmän trafik. Allmänhet eller obehörig trafik ska inte kunna komma in på området.

I vilken ålder kan man få körkort?

Du har fyllt 18 år. Du har en giltig riskutbildning. Du har ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov). Du har inget körkort från något annat EES-land.

Vad får man köra med ett AM kort?

Med ett körkort med behörighet AM får du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped). Det är en moped som är gjord för en hastighet på högst 45 km/timmen. En sådan moped måste ha en registreringsskylt. Du får även köra moped klass I om du har ett körkort med någon annan behörighet.

Får barn köra bil på inhägnat område?

Svar: Det finns undantagsregler i körkortslagen om körning inom inhägnat område utan körkort. Definitionen av inhägnat område, enligt rättspraxis, har däremot varit sträng och det krävs att området är helt avskilt från allmän trafik.

Vad betyder 7905 på körkortet?

79.05 = Motorcykel i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,1 kW/kg. 79.06 = Fordon i kategori BE till vilka en släpvagn får kopplas med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg. 96. = Utökad behörighet B.

Relaterade inlägg: