Vad gör Hm för hållbar utveckling?

Vad gör Hm för hållbar utveckling?

Vad gör Hm för hållbar utveckling?

De mål* som H&M-gruppen förbinder sig att uppfylla till år 2025 är: Öka andelen återvunnet material till 30 procent. Minska utsläppen från den egna verksamheten med 20 procent. Minska de totala utsläppen från råmaterial, tygframställning, klädtillverkning och transport (scope 3) med 10 procent.

Är H&M ett hållbart företag?

Allt det gör att H&M har mycket att bevisa innan deras verksamhet ska kunna kallas hållbar. Det har däremot mer hållbarhetsarbete är samarbeten med Sellpy och Repamera, bland annat ett mål om att vara klimatneutrala år 2030 och klimatpositiva 2040.

Vad har HM för policy?

H&M informerar, instruerar och utbildar både medarbetare och leverantörer/ affärspartners för att säkerställa att de uppfyller kraven i vår Code of Ethics. VI HAR EN STRIKT POLICY MOT GÅVOR Vi accepterar inte någon form av förmåner, vilket inkluderar gåvor oavsett värde eller storlek.

Hur arbetar HM hållbart?

H&M-gruppen samarbetar med runt 900 oberoende leverantörer som normalt äger sina egna fabriker, men de kan också använda sig av fabriker som ägs av någon annan. Det är i fabrikerna våra produkter tillverkas. Vi har nära samarbete med våra leverantörer för att stödja dem i deras hållbarhetsarbete.

Hur konkurrerar H&M utifrån marknadsföring?

RÄTTVIS KONKURRENSH&M arbetar vi för fri konkurrens och vi bedriver vår verksamhet i ett öppet marknadsklimat. INSIDERHANDEL Medarbetare som har insiderinformation om H&M ska agera enligt alla gällande regler för insiderhandel.

Är H&M etiska?

H&M-gruppen har för åttonde gången utnämnt till ett av världens mest etiska företag av organisationen Etisphere® Institute.

Vad gör HM unikt?

H&M-gruppen samarbetar med runt 900 oberoende leverantörer som normalt äger sina egna fabriker, men de kan också använda sig av fabriker som ägs av någon annan. Det är i fabrikerna våra produkter tillverkas. Vi har nära samarbete med våra leverantörer för att stödja dem i deras hållbarhetsarbete.

Relaterade inlägg: