Hur påverkade industrialiseringen ekonomin?

Hur påverkade industrialiseringen ekonomin?

Hur påverkade industrialiseringen ekonomin?

Den ökade användningen av pengar ledde till nya konsumtionsvanor och nya ekonomiska tankesätt som har präglat världsekonomin allt sedan dess. Detta märktes bland annat i städerna där folk i allt större omfattning handlade sina varor i butiker istället för på marknaden.

Hur organiserade sig hantverkare och köpmän?

Skråväsendet var ett organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, skrån, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol på deras arbete...

Hur påverkas samhället av ekonomin?

Vad var dåligt med medeltiden?

Vilka orsaker hade industriella revolutionen?

Vilka förutsättningar krävdes för att den industriella revolutionen skulle kunna inträffa ge exempel på teknik och dess betydelse?

Relaterade inlägg: