Hur mäter man ozon?

Hur mäter man ozon?

Hur mäter man ozon?

Instrument på ballonger och flygplan. En mer direkt metod att mäta ozon är att skicka upp ballonger eller flygplan som bär på instrument, som direkt kan analysera luftens innehåll av ozon. Detta sker genom att pumpa luft genom instrumentet där antingen kemiska eller optiska metoder används för analysen.

Hur mycket ozon finns det i luften?

Var finns ozon? Ozon finns från jordytan upp till mycket höga höjder. Merparten 90% finns i stratosfären ca 10 - 50 km höjd och ca 10% i troposfären under 10 km.

Vad har ozon för egenskap?

Ozon är en oorganisk molekyl med den kemiska formeln O3. Det är en ljusblå gas med en tydligt skarp lukt. Gasen är en allotrop form av syre som är mycket mindre stabil än O2, vilket också medför att gasen bryts ner i den nedre atmosfären till O2 eller syre (O1).

Vad är en Ozonator?

Ozonatorn producerar ozon av syret i luften som blandas in i vattnet. Ozonet bryter ner (oxiderar) föroreningar och bakterier. När ozonet har reagerat så återgår det till syre. Ozongeneratorn ger dig ett bättre vatten, men räcker inte till som enda desinficering.

Vilken gas förstör ozonskiktet?

En kloratom kan bryta ner mer än 100 000 ozonmolekyler innan den lämnar ozonskiktet i stratosfären. Andra ozonnedbrytande ämnen är metylbromid (växtgifter), haloner (eldsläckare) och metylkloroform (lösningsmedel). Bromatomerna i en del av dessa ämnen är ännu effektivare ozonnedbrytare än vad klor är.

Relaterade inlägg: