Hur smittar Hantavirus?

Hur smittar Hantavirus?

Hur smittar Hantavirus?

Virus utsöndras från de infekterade gnagarna via urin, avföring och saliv. Smittspridning till människor sker framför allt via inandning av damm som förorenats av gnagares urin och avföring eller via direktkontakt med smittade djurs saliv, urin eller avföring.

Hur får man sorkfeber?

Smittade sorkar, som själva inte tycks bli påverkade eller sjuka, utsöndrar viruset i saliv, urin och avföring. Smittspridning från skogssork till människa sker framför allt via inandning av damm som förorenats av sorkars urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring.

Vad är hemorragisk feber?

Viral hemorragisk feber (VHF) beskriver en sjukdomsbild med hög feber och blödningsmanifestationer. VHF orsakas av flera olika virus, bland annat Ebola, Marburg, Lassa, Krim-Kongo och Machupo.

Vad är hemorragisk cystit?

Hemorragisk cystit var tidigare en vanlig komplikation till cytostatikabehandling särskilt efter hög dos Cyklofosfamid p.g.a. att toxiska metaboliter ansamlades i urinen och skadade epitelet.

Vad lockar myggor?

Vad som avgör din popularitet bland myggor beror på tre olika saker. Hur mycket koldioxid du släpper ur dig, hur du doftar och hur varm du är. Det är enligt Lena Hulden, docent i skogsvetenskaper vid Helsingfors universitet, avgörande när myggor väljer ut ett lämpligt byte.

Vilka djur kan ha sorkfeber?

Sorkfeber orsakas av ett virus som sprids av skogssorkar. Viruset smittar via sorkars urin eller avföring, framför allt via direktkontakt eller om du andas in damm från en plats där sorkar har varit. Ett vanligt sätt att smittas av sorkfeber är till exempel att sopa i en sommarstuga eller källare där sorkar har varit.

Hur farligt är sorkfeber?

Sorkfeber kan leda till akut njursvikt. Det innebär att njurarna inte fungerar som de brukar. Det är tillfälligt och kan märkas genom att du kissar mindre i början av sjukdomen.

Relaterade inlägg: