Vad är en hash kod?

Vad är en hash kod?

Vad är en hash kod?

En hashfunktion är en deterministisk funktion som omvandlar (engelska hash = hacka sönder) en godtycklig datamängd till en hashsumma av känd storlek. Inom datavetenskap används hashfunktioner bland annat för att skapa och söka i hashtabeller, en datastruktur som adresseras genom hashning av söknycklar.

Vad gör en hash funktion inom datasäkerhet?

Låt oss först försöka med hashning där vi inte lagrar själva orden och inte tar hand om eventuella krockar. Vi har en hashfunktion f(ord)=index som för varje ord anger en position i en boolesk hashtabell tab . Den booleska variabeln tab[f(ord)] låter vi vara sann då ord ingår i ordlistan.

Vad är Hashad?

Hashad data kartlägger en ursprunglig teckensträng till data med en fast längd. En algoritm genererar hashad data som skyddar den ursprungliga texten.

Vad finns i hasch?

Hasch görs av cannabis-plantan Hasch kommer från växten Cannabis Sativa (hampa), vilket är en växt som odlas på många platser runt om i världen. Plantan kan bli 5-6 meter hög, är grön och väldigt tålig och den trivs i varma, torra klimat. Från denna cannabis-planta får man fram hasch men även marijuana och hasch-olja.

Är hasch farligare än cigaretter?

Efter mätningar av dödlighet för den enskilde personen och drogens negativa inverkan på samhället, slår ny forskning fast att hasch är den minst skadliga drogen, medan alkohol och tobak är de värsta mördarna.

Hur mycket kostar ett gram hasch?

År 2020 rapporterades gatupriset för hasch respektive marijuana vara 125 kronor per gram. Amfetamin kostade runt 200 kronor per gram, kokain cirka 900 och brunt heroin 800 kronor per gram.

Hur länge är ruset på hasch?

Ruset varar i cirka fyra timmar, men är intensivast inom 15-30 minuter. Ett cannabisrus gör ofta att du först känner sig avslappnad, pratig och kanske fnittrig. Efter en stund kan du känna dig mer kreativ, mer insiktsfull, lugn och positiv. Omgivningen kan uppfatta det här som att du blir mer avskärmad och inåtvänd.

Vad är brunt för drog?

Hasch: brunt, afghan, zutt, töjj, blaze, fett, gås, B. Amfetamin: speed, tjack, sho, tjosan, ful, klet, vaket, affe, skor, billigt, ice. Kokain: ladd, jayo, kola, pulver, snö, schnejjf, stenar. LSD: syra, lucy, sås, lappar, trippar.

Relaterade inlägg: