Vad är HELLP syndrom?

Vad är HELLP syndrom?

Vad är HELLP syndrom?

HELLP syndromet, är en form av svår preeklampsi med generell organpåverkan med framför allt engagemang av levern. Det föreligger risk för blödningar i levern och risk för leverruptur. HELLP förekommer i ca 0,5-0,9 % av samtliga graviditeter och i ca 10-20 % av fall med svår preeklampsi (5).

Är havandeskapsförgiftning farligt för barnet?

Havandeskapsförgiftning är om du får för högt blodtryck när du är gravid. Barnet kan växa dåligt och dina organ kan påverkas om blodtrycket blir för högt. För att sänka blodtrycket kan du behöva vila. Om inte det hjälper kan du behöva föda barnet tidigare än beräknat.

Hur många dör av havandeskapsförgiftning i Sverige?

I Sverige och andra länder med bra mödravård är dödsfall ovanliga men en allvarlig och tidig havandeskapsförgiftning kan leda till för tidig födsel med alla risker som det medför, säger Ulrik Dolberg Anderson, läkare vid kvinnokliniken SUS Lund och forskare vid Avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Lunds ...

Vad är normalt blodtryck vid graviditet?

Informera din barnmorska vid nästa planerade kontakt (inom en vecka!) Undertryck (diastoliskt tryck:) 70-84 Ditt blodtryck är normalt.

I vilken vecka kan man få förvärkar?

Livmodern är en muskel som behöver träna inför förlossningen. När livmodern tränar drar den ihop sig, det känns som sammandragningar. Redan från graviditetsvecka 20 kan du känna av sammandragningar eller förvärkar som de också kallas. De gör inte ont men magen blir hård och spänd.

What is HELLP syndrome and how does it relate to preeclampsia?

As a result, patient awareness of HELLP syndrome, and how it relates to preeclampsia, is helpful to ensure the best medical care for mother and baby. What are the symptoms of HELLP syndrome? The most common reasons for mothers to become critically ill or die from HELLP syndrome are liver rupture or stroke (cerebral edema or cerebral hemorrhage).

What happens if HELLP syndrome is diagnosed early?

If HELLP syndrome is diagnosed early and the baby is delivered, the mother generally will have better outcomes. If the diagnosis is delayed or it was managed too conservatively, a woman's likelihood of developing HELLP syndrome and having poor outcomes is higher. What can I do to prevent HELLP syndrome?

What is the treatment for HELLP syndrome?

How is HELLP syndrome treated? Most often, the definitive treatment for women with HELLP syndrome is the delivery of their baby and the placenta. During pregnancy, many women suffering from HELLP syndrome require a transfusion of some form of blood product (red cells, platelets, plasma).

What is preeclampsia and what are the symptoms?

Preeclampsia is an important disease affecting maternal and fetal health worldwide (1). Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet (HELLP) Syndrome is considered a more severe form of preeclampsia (2).

Relaterade inlägg: