Vem har rätt till sjukvård?

Vem har rätt till sjukvård?

Vem har rätt till sjukvård?

Vem har rätt till nödvändig vård i Sverige? Alla har rätt till nödvändig vård, men patienter som inte är försäkrade i ett EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien får i regel stå för sina vårdkostnader själva.

Vad kostar vård för turist?

Du som är på tillfälligt besök i Sverige har rätt till nödvändig sjukvård till samma kostnad som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller om du är försäkrad i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz.

Har vården rätt att neka vård?

Patienten har alltid möjlighet att avstå från erbjuden vård. Diagnostik och behandling får bara ske med patientens samtycke. Vissa undantag kan gälla för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen.

Vad kostar det att ligga på sjukhus per dygn?

Du som är inlagd på sjukhus betalar en avgift som enligt lag får vara högst 110 kronor per dygn. I vissa regioner finns det ytterligare begränsningar i hur mycket du behöver betala när du är inlagd på sjukhus, till exempel om du är inlagd under en längre tid.

När kan man nekas vård?

Patienten har alltid möjlighet att avstå från erbjuden vård. Diagnostik och behandling får bara ske med patientens samtycke. Vissa undantag kan gälla för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen.

Relaterade inlägg: