Vad kan man studera efter humanistiska programmet?

Vad kan man studera efter humanistiska programmet?

Vad kan man studera efter humanistiska programmet?

Det öppnar sig ett brett arbetsfält efter Humanistiska programmet och efter utbildningen kan du till exempel fortsätta studera till yrken som kulturhistoriker, språkvetare, litteraturvetare, psykolog, journalist, lärare eller socionom.

Vad är humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering?

Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig fördjupning inom ett valt kunskapsområde. Det ger möjlighet till ett vidgat perspektiv på humaniora eller samhällsvetenskap genom fördjupade kunskaper inom området.

Vad gör en litteraturvetare?

Och vem bestämmer vad som är litteratur? Det är frågor som litteraturvetenskapen intresserar sig för. Som litteraturvetare får du studera dikter, noveller, romaner och pjäser i deras historiska, samhälleliga och formmässiga sammanhang.

Vad står Humsam för?

Förkortningen hum/sam står för humaniora/samhällsvetenskap.

Kan man läsa kriminologi på gymnasiet?

Vill du läsa Kriminologi på gymnasiet i Jönköping? På vår populära profil kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott.

Relaterade inlägg: