Hur material kan kombineras med digital teknik?

Hur material kan kombineras med digital teknik?

Hur material kan kombineras med digital teknik?

Hur material kan kombineras med digital teknik I punkten som handlar om material står det så här: "Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Vad är digitalisering i förskolan?

På fritiden använder många barn digital teknik främst för att ta del av det andra har producerat, som film och spel. Men digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan förskolan medvetet använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter.

Varför är det bra att ha träslöjd?

De framhåller även att slöjden utvecklar elevernas tänkande och ger dem en praktisk handlingsberedskap som de har nytta av både i skolan och i sitt kommande vuxenliv, samtidigt som slöjden värnar om ett kulturarv.

Vad är slöjd bra för?

Sammanfattningsvis är slöjdämnet en fundamental kulturbärare som resulterar i såväl innovation som rekreation. Det är inte i så många länder man ser människor förnöjt snickra på sina hus, måla fönsterbågar eller slipa båtdäck – som i Sverige. Slöjden behövs och behöver ta plats både i läroplanen och i våra liv.

Vem kom på slöjden?

Slöjdens fader brukar tas för Otto Salomon som skapade Slöjdskolan på Nääs 1872 där folkskollärare utbildades från 1872, dess moder för Hulda Lundin. Textilslöjd, ofta kallat syslöjd, fanns som skolämne i Sverige från 1940-talet och fram till 1980.

Relaterade inlägg: