Vilket ljus har kortast frekvens?

Vilket ljus har kortast frekvens?

Vilket ljus har kortast frekvens?

Mikrovågor. Infrarött ljus. Synligt ljus (c:a 380-780 nm) kan uppfattas av mänskligt öga.

Vilken typ av strålning har högst frekvens?

Sammanfattning. Elektromagnetisk strålning med hög energi är joniserande strålning. Gammastrålningen har högst frekvens, kortast våglängd, och mest energi.

Vad används fotoelektrisk effekt till?

Fotoelektriska effekten är det första steget inom fotovoltaik, och används bland annat i solceller och ljuskänsliga dioder. De absorberar fotoner som får en elektrokemisk process att påbörjas och genererar elektrisk ström.

Vilken sorts ljus har kortast våglängd?

Ljus med olika färger har olika våglängd. Det violetta ljuset har kortast våglängd av det synliga ljuset och det röda ljuset längst. Man kan också få fram vitt ljus genom att blanda ljus med några få färger.

Vilken sorts ljus har kortast våglängd och kallas ofta radioaktiv strålning ?'?

Vilken sorts ljus har kortast våglängd och kallas ofta radioaktiv strålning? Gammastrålning.

Relaterade inlägg: