Vad innebär rätten till utbildning?

Vad innebär rätten till utbildning?

Vad innebär rätten till utbildning?

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Hur många saknar utbildning?

Antalet barn som inte går i skolan har minskat från 376 miljoner (2000) till 258 miljoner (2018). Antalet flickor i grundskolan har ökat med 180 miljoner sedan 1995, och globalt går det lika många flickor som pojkar i skolan. Denna siffra döljer dock stora skillnader på regional nivå.

Varför ska alla ha rätt till utbildning?

Utbildning är en viktig grundförutsättning för både individen och samhällets utveckling. Utbildning kan ge en individ en väg ur fattigdom och bygga hållbara samhällen. Att lära sig läsa och skriva ger barn ett självständigt liv och ökar chanserna för god hälsa och den framtida inkomsten ökar.

Hur många saknar utbildning i världen?

Enligt barnkonventionen ska grundskolan vara gratis, obligatorisk och tillgänglig för alla. Men så ser inte verkligheten ut för hundratals miljoner barn runt om i världen. Totalt är det 258 miljoner barn i skolåldern som inte går i skolan världen över.

Vad händer om män inte får utbildning?

Utbildning är en viktig grundförutsättning för både individen och samhällets utveckling. Utbildning kan ge en individ en väg ur fattigdom och bygga hållbara samhällen. Att lära sig läsa och skriva ger barn ett självständigt liv och ökar chanserna för god hälsa och den framtida inkomsten ökar.

Relaterade inlägg: