Kan jag åka till Italien med ID-kort?

Kan jag åka till Italien med ID-kort?

Kan jag åka till Italien med ID-kort?

Giltiga resehandlingar för att resa till Italien När du åker utomlands behöver du alltid pass, eller inom Schengenområdet ett nationellt id-kort. Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands.

Måste man ha visum till Italien?

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare kan vistas i Italien på obegränsad tid utan visum. Medborgare från Australien, USA och Kanada kan stanna i upp till 90 dagar. Icke-EU-medborgare som planerar längre vistelser behöver kontakta sin ambassad.

Måste man ha pass för att åka till Island?

I princip gäller passfrihet mellan de nordiska länderna. Oavsett detta kräver vissa transportbolag (flyg och båt) pass för ombordstigning, dvs ID-kort är inte tillräckligt. Vid resa inom Schengenområdet gäller också att du måste kunna styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt ID-kort.

När ska man fylla i Inreseformulär till Italien?

Inreseformuläret SKA fyllas i innan avresa. Om alla resenärer på bokningen inte är registrerade på ett inreseformulär kommer man att nekas avresa från Sverige. Gå därför igenom bekräftelsemailet grundligt efter att ha fyllt i det och kom ihåg att ta med det på resan. OBS!

Vilka länder kan man åka till med nationellt id?

Möjligheten att resa med nationellt id-kort utökades från och gäller för resor mellan alla EU-länder, samt till Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.

Kan man åka utomlands med ID-kort?

Nationellt id-kort utfärdas av Polismyndigheten och är en godkänd resehandling inom EU/EES/Schengenområdet. Ska du resa till ett land inom EU/EES/Schengen uppmanas du därför ansöka om nationellt id-kort. Tillgången på nationella id-kort är god och du får ditt nationella id-kort på ca fem arbetsdagar efter ansökan.

Relaterade inlägg: