Hur ofta ska man vattna ek?

Hur ofta ska man vattna ek?

Hur ofta ska man vattna ek?

När din lilla ek vuxit sig tillräckligt stor kan du flytta den från vas till kruka. Är det vinter och kallt ute trivs plantan bäst inomhus i ett fönster. Vattna lagom när jorden känns torr. Till våren flyttar plantan mer än gärna ut på balkongen eller ut i trädgården.

Hur trivs ekar?

Trivs nästan överallt Vid plantering rekommenderas näringsrik jord men ek växer i princip överallt utom där det är fuktigt. En forskarrapport från Spanien visar att sydeuropisk ek i buskvegetation både har högre överlevnad och bättre tillväxt.

Hur stor blir en ek?

Ek, Quercus robur Eken är ett storvuxet träd som i Sverige blir 20-25 meter högt, men i södra Europa kan bli ända upp till 45 meter. Ek förekommer som skogsträd i Götaland och södra Svealand.

Vad kan man använda ek till?

Kärnvirke av ek är mycket motståndskraftigt mot röta även i fuktiga miljöer. Eken är vårt mest beständiga träslag. Lämpligt för utomhusbruk. Tack vare sin hårdhet och seghet används ekvirket till golv, möbler, snickerier i utsatta miljöer och båtar.

Var trivs ekar bäst?

Eken trivs bäst på djup, lerhaltig och mullrik jord, men kan också växa på bergiga marker.

I vilken miljö och var växer eken?

Eken är ljuskrävande och trivs bäst på mullrik, lerhaltig jord, men kan även växa på bergiga, magra marker. Ekbestånd är för det mesta ganska öppna och trädkronorna glesa.

Relaterade inlägg: