Vad är priset på järnmalm?

Vad är priset på järnmalm?

Vad är priset på järnmalm?

Det mest omsatta järnmalmskontraktet för leverans i januari på Dalian Commodity Exchange handlades 5,1 procent lägre, till priset 511,50 yuan (80,21 dollar) per ton på torsdagen, efter att ha snuddat vid 510,50 yuan tidigare under dagen, vilket är den lägsta noteringen sedan 4 november 2020.

Vilka tre länder producerar mest järn?

Den samlade årliga produktionen av järnmalm uppgick 2017 till 2,1 miljarder ton. De största producentländerna är Australien och Brasilien med 40 respektive 20 procent av världsproduktionen, medan Sverige hamnar på en elfte plats med 1,3 procent av den totala produktionen.

Vart bryter man järn?

Sverige har under flera hundra år varit känd för sin produktion av järnmalm, dvs. malm med högt innehåll av grundämnet järn. Det som främst avgör om det är värt att bryta järnmalm är halten av järn i malmen. Idag ligger de största järnmalmsgruvorna i Malmberget och Kiruna.

Vilket land exporterar mest järn?

re-export och -import. Svensk stålexport gick 20 länder. Den i särklass största exportmarknaden utgörs dock av EU-länderna samt Storbritannien, dit exporterades nära 68 procent av stålet 2021. Utanför Europa är USA en viktig marknad, liksom Kina som på senare år importerat allt mer stål från Sverige.

Vilka länder har bauxit aluminium som naturtillgång?

2007 var Australien en av topproducenterna av bauxit med omkring en tredjedel av världsproduktionen, följt av Kina, Brasilien, Guinea och Indien. Även om efterfrågan på aluminium snabbt ökar är de hittills kända bauxitmalmsreserverna tillräckliga för att klara av världens efterfrågan på aluminium i flera hundra år.

Relaterade inlägg: