Får polisen köra över hastighetsgränsen?

Får polisen köra över hastighetsgränsen?

Får polisen köra över hastighetsgränsen?

Det som styr de undantag mot vanliga trafikregler som polisen får göra regleras i Trafikförordningens 11:e kapitel. Där framgår att när ett ärende bedöms som brådskande eller trängande får polisen köra i högre hastighet än den skyltade. Föraren får använda blåljus eller siren men det är inte ett krav.

Får utryckningsfordon köra för fort?

Under utryckning ska polisen iaktta största försiktighet. Att köra fort och bryta mot olika trafikregler kan innebära en ökad trafikfara och det är därmed ett stort ansvar för de poliser som kör.

Får polisen parkera var dom vill?

Hur vet man om polisen vill att man stannar?

Är alla polisbilar automat?

Relaterade inlägg: