Kan man gå gymnasiet online?

Kan man gå gymnasiet online?

Kan man gå gymnasiet online?

Vill du läsa gymnasiet på distans? Gymnasiestudier på distans innebär att du läser kurser eller en hel gymnasieutbildning på distans via din dator istället för på plats på en skola. Utbildningsformen kräver att du tar mycket eget ansvar!

Hur många poäng för slutbetyg gymnasiet?

Har du bara kurser med betygsskalan A-F (GY11/VUX12) kan du inte utfärda slutbetyg. Då behöver du utfärda en gymnasieexamen istället. För att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet måste minst 2250 poäng vara godkända.

Hur kan jag få tag på mina gymnasiebetyg?

Om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till din skola för att en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan. Har du gått på en landstingsskola ska du vända dig till landstingets arkiv.

Kan man gå gymnasiet hemifrån?

Distansundervisning kan också vara en möjlighet för en elev som vill en gymnasieutbildning som inte kan erbjudas vid det särskilda ungdomshemmet. Enligt förarbetena får eleven då anses ha särskilda skäl för att en sådan riksrekryterande utbildning där distansundervisning används för hela utbildningen.

Kan det bli distans igen?

I skollagen regleras under vilka förutsättningar elever i skolformer för barn och unga kan få sådan undervisning. Distansundervisning får bara bedrivas av skolhuvudmän som har fått ett godkännande för detta från Skolinspektionen. Här kan du läsa om de regler som gäller för distansundervisning.

Relaterade inlägg: