Vilken inverkan har Golfströmmen på klimatet i länderna i Nordeuropa till exempel Sverige?

Vilken inverkan har Golfströmmen på klimatet i länderna i Nordeuropa till exempel Sverige?

Vilken inverkan har Golfströmmen på klimatet i länderna i Nordeuropa till exempel Sverige?

Europa. Den Nordatlantiska driften är orsaken till att medeltemperaturen i de västra delarna av Irland, Storbritannien och Frankrike ligger flera grader över andra delar av samma länder. Vid Cornwall och på Scillyöarna gör strömmens inverkan att till exempel palmträd kan växa där trots de nordliga vindarna.

Vad är motorn bakom Golfströmmen?

Vattnets täthet Själva motorn bakom vattenutbytet i havsströmmarna finns i själva havsvattnet. Det är vattnets täthet som är avgörande. Den bestäms av två faktorer: temperaturen och salthalten. Termohalin konvektion Kallt och saltrikt vatten är tyngre och sjunker därför.

Vilka länder värmer Golfströmmen?

Golfströmmen värmer upp norra Europa Golfströmmen, som transporterar varmt ytvatten från Mexikanska Golfen till Nordeuropa, är den kraftigaste. Golfströmmen får sin värme främst via Mexikanska golfen nära ekvatorn på den amerikanska kontinenten. Därifrån flyter den norrut längs USA:s östkust.

Hur påverkar Golfströmmen Europa?

Det varma vattnet som strömmar tvärs över Atlanten för med sig mycket värme och energi till Europa. Utan Golfströmmen skulle klimatet i Europa vara betydligt kallare. För Sveriges del skulle klimatet vara mer likt det i Alaska och generellt så skulle Europa vara kallare och mer regnigt.

Var är Sargassohavet?

Sargassohavet är ett hav i västra delen av norra Atlanten, nordost om Kuba och Bahamas. Bermuda ligger i dess västra delar.

När vände Golfströmmen?

Idag är Golfströmsystemet svagare än det varit på 1600 år, och forskare vid det tyska Potsdam Institutet för klimatforskning har varnat för att den innan seklets slut kan försvagas med upp till 45 procent.

Hur påverkar Golfströmmen vårt klimat?

Utan Golfströmmen skulle temperaturen enligt sjunka med 5–10 grader i Norden. Det skulle innebära temperaturer ner till -50 grader i delar av Sverige men också fler vinterstormar och torrare somrar.

Relaterade inlägg: