Vad gäller för LGF fordon?

Vad gäller för LGF fordon?

Vad gäller för LGF fordon?

Vid framförande på allmän väg ska långsamtgående fordon ha LGF-skylt baktill. De får inte framföras på motorväg, motortrafikled och på vissa vägsträckningar som särskilt markerats för detta. De senare vägarna är ofta starkt trafikerade vägar där det finns bra alternativ för LGF-fordon.

Hur fort får man köra med skylift?

Hastighet Efterfordonet får dras i högst 30 km/tim.

När används LGF-skylt?

På svenska vägar ska alla långsamtgående fordon ha LGF-skylt baktill. Till långsamtgående fordon hör jordbruksredskap, mopedbilar, traktorer, A-traktorer, traktorvagnar, båtupptagningsvagnar m.m. LGF-skylt ska även användas vid bogsering.

Hur fort får man köra med triangel?

Vad innebär LGF? Fordon som är konstruerade för en högsta hastighet under 45 km/h kallas för långsamtgående fordon (förkortas ofta LGF). Långsamtgående fordon ska vara utrustade med en orangeröd triangelformad LGF-skylt och får endast köra i 30, 40 eller 45 km/h beroende på vad det är för fordon.

Hur fort får alla fordon köra?

Högsta hastighet Lastbil med totalvikt över 3,5 ton. 80 km/tim (90 km/tim på motorväg/motortrafikled) .

Relaterade inlägg: