Vad är en Gammapartikel?

Vad är en Gammapartikel?

Vad är en Gammapartikel?

Gammastrålar bromsas inte, som alfa- eller betastrålar. De kan passera rakt igenom materia utan att göra någon skada alls, eller också absorberas de. Det beror på att gammapartiklar inte har någon elektrisk laddning, så de påverkas inte av laddningarna hos elektronerna eller kärnorna i atomerna.

Hur snabbt färdas gammastrålning?

Gammastrålning
Elektromagnetiskt spektrum
FrekvensområdeFrekvensIntervallbredd
Ultraviolett (UV)300 PHz–789 THz2,6 B
Röntgenstrålning (X)30 EHz–300 PHz2 B
Gammastrålning (γ)> 30 EHz

Hur dödar radioaktivitet?

En stor akut dos ger stora skador på bland annat slemhinnor och blodceller, och i värsta fall dör den utsatta personen direkt. Utsätts man för minst mSv under en kort tid kan man bli akut sjuk. En strålskadad person som snabbt får sjukhusvård kan överleva en stråldos på minst 4000 mSv.

Vem upptäckte gammastrålning?

Gamma strålningen upptäcktes 1900 av Paul Villard, men det var Rutherford som hit- tade på namnet gammastrålning. Becquerels upptäckt om radioaktiviteten är ett mycket viktigt steg i förståelsen för atomens uppbyggnad och funktion.

Var kommer gammastrålning från?

När en atomkärna sönderfaller vid exempelvis β-sönderfall frigörs ofta energi vilken avges i form av gammastrålning. Strålningen består av elektromagnetisk strålning med hög energi och stor räckvidd, i luften kan den nå hundratals meter.

Relaterade inlägg: