Vad är en Moss deklaration?

Vad är en Moss deklaration?

Vad är en Moss deklaration?

Från och med har tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS) ersatts av One Stop Shop (OSS). Du som tidigare har redovisat försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder i MOSS, ska nu redovisa sådana försäljningar i OSS.

När ska oss redovisas?

När ska deklarationen lämnas in? Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen i månaden efter redovisningsperiodens utgång. En deklaration för redovisningsperioden juli-september och som avser tredjelandsordningen eller unionsordningen ska alltså lämnas in senast 31 oktober.

Hur fungerar one stop shop?

Vad är One Stop Shop (OSS)? One Stop Shop (OSS) är en e-tjänst som Skatteverket skapat för att underlätta för dig som företagare när du ska redovisa den utländska momsen. Viktigt att komma ihåg är att det är du som säljare som ansvarar att momsen redovisas. Mer information hittar på du Skatteverkets hemsida.

Vad är digitala tjänster Skatteverket?

Våra tjänster Via tjänsten kan du redovisa och betala moms till Skatteverket för omsättning av digitala tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster. Vi skickar sedan momsen till de länder där köparen finns. Tjänsten är frivillig.

Vad är en Moss?

Mosse är en våtmark i form av en myr vars vatten nästintill enbart kommer från direkt nederbörd. Vattnet är mycket fattigt på näringsämnen eftersom det inte har passerat någon näringsberikande mineraljord. Det är dessutom mycket surt (lågt pH). Mossens vegetation är artfattig och ofta risdominerad.

När ska Kvartalsmoms deklareras?

Den 12:e i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden (förutom i januari och augusti då det är den 17:e som gäller). Det gäller om företagets omsättning är högst 40 miljoner kronor och du inte efter din egen begäran har fått beslut om en tidigare deklarationstidpunkt.

När ska deklarationerna vara inne?

Driver du enskild näringsverksamhet är sista dag för att lämna Inkomstdeklaration 1 och bilaga NE den . Driver du ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening eller en stiftelse är det företagets bokslutsdatum som påverkar vilken dag du senast ska lämna inkomstdeklarationen.

Vad är IOSS?

IOSS (Import One-Stop-Shop) är en särskild ordning för betalning av moms, och dess syfte är att göra det mera smidigt att få sina nätinköp.

Hur uppstår mossar?

Myrar är oftast sjöar som av olika anledningar blivit grundare och grundare tills dess att sjöns botten kommit så nära ytan att mossa och andra väter vuxit ihop från kanterna in över hela sjöns yta. Myrar som blir mossar kan också uppstå genom att vitmossa växer från kanterna på en sjö tills den täcker hela ytan.

Relaterade inlägg: