Hur långt är det till nordpolen från Stockholm?

Hur långt är det till nordpolen från Stockholm?

Hur långt är det till nordpolen från Stockholm?

Avstånd från Nordpol till Stockholm Den geogrfiska mittpunktent mellan Nordpol and Stockholm ligger på 1.705,02 km avstånd mellan de två punkterna, i riktning 178,95°. Det kortaste avståndet (fågelvägen) mellan Nordpol och Stockholm är 3.410,04 km.

Hur långt är det mellan syd och nordpolen?

Sydpolen ligger 20.015,11 km söder om nordpolen.

Hur långt är 15 km?

Kilometer till Meter tabell
KilometerMeter
15 km15000.00 m
16 km16000.00 m
17 km17000.00 m
18 km18000.00 m

Vad menas med nollmeridianen?

Nollmeridian är den longitud (längdgrad) som är 0° och utgör referens för position i öst-västlig riktning.

Hur många kilometer är det mellan Nordpolen och ekvatorn?

Avståndet mellan nordpolen och ekvatorn mäts i dag av satelliter till meter. Metern är alltså drygt 0,2 millimeter för kort.

Relaterade inlägg: