Vad används Topimax till?

Vad används Topimax till?

Vad används Topimax till?

Vad Topimax är och vad det används för Det används: ensamt för behandling av epileptiska anfall hos vuxna och barn över 6 års ålder. tillsammans med andra läkemedel för behandling av epileptiska anfall hos vuxna och barn 2 år eller äldre. för att förebygga migränhuvudvärk hos vuxna.

Varför går man ner i vikt av topiramat?

Mekanismen bakom viktminskning till följd av topiramatbehandling är ännu inte klarlagd. Djurstudier har visat att topiramat reducerade intaget av föda [10], vilket även bekräftas i studier på människa [11]. Djurstudier har också visat att kainat/AMPA-agonister gör att födointaget ökar [12].

Hur påverkar gabapentin kroppen?

Gabapentin 1A Farma kan orsaka yrsel, dåsighet och trötthet. Du ska inte köra bil, använda avancerade maskiner eller delta i andra eventuellt riskfyllda aktiviteter förrän du vet om detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Hur går en ECT behandling till?

Under behandlingen skickas korta strömpulser genom hjärnan under några sekunder. Strömmen kommer från elektroder som behandlaren håller mot huvudet. Det leder till ett kontrollerat krampanfall, som är mildrat av de muskelavslappnande läkemedlen du fått.

Hur mår man av antidepressiva?

I början av behandlingen är det vanligt att du mår sämre. Du kan få starkare ångest och känna av biverkningar som illamående, huvudvärk och diarré. Prata med din läkare om du har frågor om biverkningar. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte själv ändra dosen eller avbryta behandlingen.

Relaterade inlägg: