Hur fungerar styret i en koloni?

Hur fungerar styret i en koloni?

Hur fungerar styret i en koloni?

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är strävan efter att erövra, kontrollera och exploatera andra områden utanför den egna statens territorier. Kolonisation har funnits i alla tider ända sedan stora riken började ta form under forntiden och antiken.

Vad var en stor anledning till att de europeiska länderna ville ha kolonier?

Ur kolonierna såg många en potential till ekonomisk vinst, arbetskraft kunde billigt utnyttjas och med varorna kunde man handla. Makt var även en annan stor anledning, främst under imperialismens tid till varför stormakterna ville ha kolonier. Främst var det för ekonomiska skäl många länder valde att grunda kolonier.

Vad är orsakerna till kolonialismen?

Kapitalismen anses ha varit den viktigaste drivkraften bakom kolonialismen. Pengar som tjänades i kolonierna stannade inte kvar där utan gick till Europa eller Nordamerika. Handeln med slavar var länge ett särskilt otäckt exempel, liksom den engelska och amerikanska opiumhandeln till Kina.

Var i världen skedde kolonialism?

Några exempel är japanska i Korea; engelska i Indien, Kenya, USA med flera stater; spanska i Latinamerika och arabiska i Nordafrika. Religiösa samfund, politiska partier och litteratur som var tillåtna i moderlandet har under vissa skeden varit förbjudna i kolonierna.

Var kolonialismen bra?

Till kolonierna spred sig teknik, verktyg, medicinier, jordbruk, språk, utbildning m.m. Sedan kolonialismen har europeiska språk som afrikaans, engelska, italienska, portugisiska, franska och spanska varit utbredda officiella språk i flera afrikanska länder.

Relaterade inlägg: